Consumentenbond boos over hypotheekrente

De Consumentenbond noemt banken, specifiek als het hypotheekrente gaat, onverbeterlijk. ‘Ze hebben de hypotheekrente herontdekt als melkkoe’, aldus de belangenbehartiger van de Nederlandse consument.

De bond geeft aan dat de marges op de hypotheekrente sinds eind 2011 stevig oplopen tot 3,1 procent. Deze marges geven het verschil aan tussen de prijs waartegen de banken zelf lenen en waartegen ze het geld vervolgens uitlenen aan de klant. De Consumentenbond baseert dit op het opgelopen verschil tussen de rente op 10-jarige staatsleningen en de rente op 10 jaar rentevaste NHG-hypotheken.

Het is niet de eerste keer dat de Consumentenbond over dit gevoelige onderwerp aan de bel trekt. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) deed vorig jaar nog onderzoek naar concurrentievervalsing, maar dit leverde geen bewijs op naar verboden prijsafspraken. De Consumentenbond wijst naar de stevig gedaalde kapitaalmarktrente. Banken geven aan dat de kosten die ze moeten maken om geld uit te kunnen lenen voor hypotheken juist zijn gestegen. Bovendien zullen deze de komende tijd niet dalen, dus berekenen banken dit bedrag door aan de consument.