Fitch: huizenprijzen dalen met 7{1f0d72a7c9769998a494536ed2a1885cfc6876cd992d5ee95c765e8405b5e5e4}

Kredietbeoordelaar Fitch Ratings verwacht dat de Nederlandse huizenprijzen in verband met de verslechterende economische situatie de komende tijd met 7{1f0d72a7c9769998a494536ed2a1885cfc6876cd992d5ee95c765e8405b5e5e4} dalen. Daarmee zakken de prijzen met 18{1f0d72a7c9769998a494536ed2a1885cfc6876cd992d5ee95c765e8405b5e5e4} ten opzichte van de piek in 2008 en komen ze uit op het niveau van rond 2004.

Fitch stelt daarmee eerdere verwachtingen bij. Als reden hiervoor geeft het bureau de stijging van de werkloosheid. Daarnaast zegt Fitch dat onzekerheid over de huizenmarkt en het beleid van de overheid ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek aanleiding waren voor de neerwaartse bijstelling.

Een verdere daling van de huizenprijzen acht Fitch gezien de krapte op de woningmarkt onwaarschijnlijk. Ook factoren als de betere betaalbaarheid van woningen en het sociale vangnet waarop mensen met een hypotheeklening terug kunnen vallen, houden die verdere daling tegen.

De kredietbeoordelaar wijst erop dat het aantal beslagleggingen vanwege betalingsachterstanden een van de laagste is in de eurozone en verwacht niet dat dit aantal de komende jaren sterk stijgt. Fitch heeft de maatregelen uit het begrotingsakkoord, zoals beperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe leningen, meegenomen. De beoordelaar benadrukt uit te gaan van geleidelijke invoering. Als de overheid drastischer te werk zou gaan, drukt dat volgens Fitch de markt dieper in de min.