Herstel woningmarkt pas in 2014

Economen van ABN Amro houden bepaald nog geen rekening met een spoedig herstel van de woningmarkt. Integendeel zelfs. Ze verwachten dat de huizenprijzen in 2013 in versneld tempo dalen. Pas in de loop van 2014 gloort er weer hoop voor de Nederlandse huizenmarkt.

De economen van de bank hebben hun oorspronkelijke raming voor 2013 drastisch neerwaarts bijgesteld. Ze voorspellen nu een daling van de huizenprijzen met acht procent in plaats van met de eerder verwachte drie procent. Daarmee komt het prijspeil eind 2013 maar liefst 12,5{1f0d72a7c9769998a494536ed2a1885cfc6876cd992d5ee95c765e8405b5e5e4} onder het niveau van 2011 uit. De neerwaartse bijstelling is volgens de economen van de bank mede te wijten aan de geplande aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek.

De economische crisis is en blijft overigens verreweg de belangrijkste oorzaak van de stagnatie van de woningmarkt. ‘De Nederlandse economie balanceert op de rand van een recessie, waardoor de banken steeds minder soepel worden met het verstrekken van hypotheken. Alleen als de economie tussentijds zou opleven, is de kans aanwezig dat de huizenmarkt in 2014 verbetert’, zo stelt het Economisch Bureau van de bank.

Makelaars kunnen aan het einde van dit jaar waarschijnlijk nog wel de nodige extra woningen aan de man brengen. Als het recht op hypotheekaftrek daadwerkelijk wordt versoberd, is de kans tenslotte groot dat veel consumenten op de valreep nog van de oude situatie willen profiteren.