Huizenbezitters kopen minder snel

Uit een onderzoek van de ING onder starters en woningbezitters blijkt dat een derde van de consumenten met een eigen huis niet zo snel van plan is een ander huis aan te schaffen. Belangrijkste oorzaak? De maatregelen uit het Kunduz-akkoord.

De helft van de woningbezitters geeft daarentegen aan dat de maatregelen geen enkele invloed uitoefenen op eventuele koopintenties. Toch wordt het voor mensen met een eigen huis door de Haagse maatregelen minder aantrekkelijk om een duurdere woning te kopen. Vanaf volgend jaar geldt voor nieuwe hypotheken tenslotte geen volledige renteaftrek meer.

Bijna de helft van de huiseigenaren geeft in het onderzoek aan de ongewijzigde hypotheekrenteaftrek als de meest positieve maatregel uit het akkoord te beschouwen. Ook het op twee procent vastzetten van de overdrachtsbelasting wordt als positief bestempeld. De aanpak van het scheefwonen door de huurprijzen te verhogen voor mensen uit de hogere inkomensgroepen lijkt effect te gaan sorteren: één op de vijf starters geeft aan een woning te willen kopen omdat de huur verhoogd wordt.