Kabinetsvisie op hypotheekrenteaftrek

Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Spies van BZK hebben conform de motie Kuiper c.s. hun visie op de toekomstbestendigheid van de hypotheekrenteaftrek naar de Eerste Kamer gestuurd.

Er wordt ingegaan op bestaande studies op het terrein van de woningmarkt alsmede op de positie van de huidige eigenwoningbezitter, de toegang tot koopwoningen voor starters, de grenzen waarbinnen sprake is van een aanvaardbare schuldenlast en het beslag op de algemene middelen.

De nadere details van de beperking van de hypotheekrenteaftrek tot hypotheken waarop ten minste annuïtair wordt afgelost, worden nog uitgewerkt en worden opgenomen bij het wetsvoorstel in het Belastingplan 2013.