Marktpartijen lanceren kennisplatform hypotheken

Aegon, Obvion, Hypotheekshop, Vereniging Eigen Huis en financiële opleiders Dukers & Baelemans hebben de krachten gebundeld om gezamenlijk te gaan werken aan de vergroting van de hypotheekkennis van de consument.

Doelstelling is de consument financieel bewuster te maken bij het sluiten en onderhouden van een hypotheek. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat veel consumenten er geheel ten onrechte vanuit gaan op dit vlak over voldoende kennis te beschikken. “Wij willen de verantwoordelijkheid nemen deze kenniskloof te overbruggen met betrouwbare, objectieve en toegankelijke informatie”, aldus een woordvoerder. “Daardoor hopen we de consument beter in staat te stellen om op het gebied van hypotheken een verantwoorde en bewuste keuze te maken.”

Eén van de middelen om dat te bereiken, is de site kenjehypotheek.nl die vorig jaar door Obvion en Dukers & Baelemans geïntroduceerd werd. De betrokken partijen hopen dat ook collega’s besluiten zich bij dit initiatief aan te sluiten zodat er een zo breed mogelijk kennisplatform ontstaat.