NHG-grens per 1 juli omlaag

Met ingang van 1 juli gaat de kostengrens van de NHG omlaag van € 350.000 naar € 320.000. Dit is de eerste stap in een reeks van verlagingen om de kostengrens weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau van € 265.000.

Per 1 juli is de eerste verlaging van de NHG-bovengrens een feit en komt deze op € 320.000 te liggen. Een jaar later wordt deze opnieuw verlaagd en wel naar € 290.000. Ten slotte moet de kostengrens vanaf 1 juli 2014 terug zijn op het oude niveau van €265.000.

De tijdelijke verhoging, een crisismaatregel, is van kracht sinds 1 juli 2009. Aanvankelijk zou de grens anderhalf jaar laten weer verlaagd worden naar het oorspronkelijke bedrag. Dit laatste is echter, vanwege de duur van de crisis, uitgesteld. Nadien is besloten om deze maatregel in een tijdsbestek van twee jaar geleidelijk aan terug te draaien.

Consumenten die nog gebruik willen maken van de verruimde grens van € 350.000 moeten snel een hypotheekofferte aanvragen. De offertedatum is bepalend voor de voorwaarden van de NHG.