‘Plannen hypotheekstelsel snel bijstellen’

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de plannen uit het Lenteakkoord om de hypotheekrente verder in te perken dringend bijgesteld dienen te worden. De verzekeraars reageren daarmee op de doorrekening van de plannen door de Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau.

Die berekeningen tonen aan dat de huizenprijzen de komende tijd gemiddeld zo’n vier procent lager worden en dat starters bovendien negen procent minder voor een huis kunnen lenen. Verbondsdirecteur Richard Weuring ziet daarmee zijn grote zorgen bevestigd. “Maar”, zo zegt hij, “het is nog niet te laat. De Tweede Kamer heeft nog de kans de plannen, in afwachting van een meer doordachte aanpak van een nieuw kabinet, in heroverweging te nemen.”

De verzekeraars tonen zich voorstander van een verbreding van de woningmarkt en willen meer nadruk leggen op bouwsparen, waarbij de hypotheekschuld geleidelijk wordt afgebouwd. Daarnaast zijn ze van mening dat de hypotheekrenteaftrek over een reeks van jaren geleidelijk tot dertig procent moet worden verlaagd. De inkomsten die daaruit voorvloeien, zouden in de optiek van de verzekeraars geheel of gedeeltelijk aan de burger teruggegeven kunnen worden door de inkomstenbelasting te verlagen. Dat komt de koopkracht volgens hen alleen maar ten goede.

Ook de SP lanceerde overigens een volstrekt idioot plan om de koopkracht te bevorderen. Kamerlid Farshad Bashir vindt dat huizenbezitters die met een restschuld zitten en daardoor in de problemen zijn geraakt, door de banken geholpen moeten worden. Hij denkt daarbij onder andere aan kwijtschelding van de restschuld. Bashir vergeet voor het gemak dat inmiddels 30{1f0d72a7c9769998a494536ed2a1885cfc6876cd992d5ee95c765e8405b5e5e4} van de Nederlandse huizen ‘onder water’ staat en dat de gemiddelde restschuld van deze huizenbezitters ÔéČ 24.000,- bedraagt. Hij heeft het met deze ondoordachte oprisping dus over ettelijke miljarden euro’s.