PwC: tijd voor hervorming fiscaal stelsel

Na de ingrepen voor de korte termijn uit het Lenteakkoord is het tijd om verder vooruit te kijken en initiatieven te nemen voor een structurele hervorming van het fiscale stelsel. Ook wat betreft de woningmarkt. Dat stelt PwC in een eerste reactie op het akkoord.

Het toonaangevende adviesbureau ziet de aangekondige maatregelen als een trendbreuk met de door de overheid ingezette koers om het belastingstelsel eenvoudiger en efficiënter te maken. Het akkoord voorziet in de beperking van de hypotheekrenteaftrek bij nieuwe hypothecaire leningen vanaf 2013. Daarnaast wordt de maximaal toegestane omvang van de hypotheekschuld langzaam afgebouwd tot honderd procent van de kooppprijs en komt er fiscaal een beperking tot één hypotheeksoort, de annuïteitenhypotkeek, voor nieuwe leningen. De overdrachtbelasting blijft twee procent.

PwC stelt kanttekeningen bij de keuze om een aantal maatregelen alleen te laten gelden voor nieuwe gevallen. Een woordvoerder: “Hiermee laten we een kans liggen om de renteaftrek fundamenteel aan te pakken. Een stapsgewijze afbouw van alle hypotheekrenteaftrek, dan wel een geleidelijk overbrengen van alle eigen woningen en de daarbij horende schulden van box 1 naar box 3, zorgen voor een betere spreiding van de bezuinigingspijn en een logischer plaats in het belastingsysteem. Andere bezittingen (en schulden) worden namelijk ook in box 3 belast.”