Toename flexwerkers: daling woningverkoop

Door de economische onzekerheid en de versoepeling van het ontslagrecht neemt het aantal werknemers met een flexibel arbeidscontract steeds verder toe. Economen voorspellen dat deze tendens verregaande negatieve consequenties heeft voor de huizenmarkt.

De nieuwe situatie op de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat steeds meer werkgevers hun personeelsleden een flexibel contract aanbieden. En flexwerkers moeten bij het kopen van een huis nu eenmaal aan meer voorwaarden voldoen dan mensen met een vast contract. Simpele conclusie? Hoe meer flexibele contracten, hoe minder huizen er verkocht worden.

Bij een hypotheekaanvraag wordt bij flexwerkers en zzp’ers gekeken naar het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar. Wanneer dat in de optiek van de hypotheekverstrekker onvoldoende zekerheid biedt, moet deze categorie aanzienlijk meer eigen middelen inbrengen. Flexwerkers moeten dus altijd aan meer voorwaarden voldoen dan mensen met een vast contract. Een woordvoerder van marktleider Rabobank geeft toe dat het hypotheekstelsel met name gericht is op de vaste baan, maar benadrukt dat het voor zowel flexwerkers als zzp’ers nog steeds mogelijk is een hypotheek af te sluiten. “Beoordelen doen we van geval tot geval, waarbij we vooral ook naar de perspectieven kijken”, aldus de woordvoerder.