Tweede kwartaal: meer huurders dan kopers

In het tweede kwartaal van dit jaar werden voor het eerst meer huurcontracten in de vrije sector afgesloten dan dat er huizen verkocht werden. Waar er 27.000 woningen van eigenaar verwisselden, sloten 30.000 mensen een huurcontract.

Deze tendens heeft twee oorzaken. De vraag naar woningen met een huur vanaf € 664,- per maand stijgt omdat steeds meer modale inkomens door de nieuwe regelgeving te hoog zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Daarnaast is de economische onzekerheid nog dermate groot dat er aanzienlijk minder animo is om zich voor de hypotheek van een koopwoning in de schulden te steken. Consumenten die op het financiële vlak hun nek wél willen uitsteken, krijgen bij banken en andere hypotheekverstrekkers bovendien vaak nul op rekest.

Het huuraanbod in de vrije sector groeit snel. Momenteel staan er in de vrije sector zo’n 230.000 woningen te huur. Een groeiend deel daarvan wordt te huur aangeboden door woningbezitters die al een nieuwe huis betrokken hebben, maar er niet in slagen hun oude woning te verkopen. Ook projectontwikkelaars en woningcorporaties storten zich door de stagnerende koopmarkt steeds vaker op het segment vrije huurwoningen.