VVD tegen versobering hypotheekrenteaftrek

Tijdens het voorjaarscongres van de VVD hebben de leden een motie om de hypotheekrenteaftrek te versoberen verworpen. Het debat dat voorafgaand aan de stemming werd gevoerd, maakte wel duidelijk dat de VVD’ers van mening zijn dat de huidige hypotheekrenteaftrek niet langer houdbaar is.

De motie was ingediend door de jongerenbeweging G500, die de aftrek wil beperken tot 33 procent, het niveau van de eerste belastingschijf. De jongeren zijn massaal lid geworden van VVD, CDA en PvdA in een poging de gevestigde partijen van binnenuit te veranderen. Zij mochten nu om procedurele redenen nog niet stemmen. Vanaf 1 juli mogen ze dat echter wel.

Tijdens het voorjaarscongres werden naast het verkiezingsprogramma tal van andere actuele zaken besproken. Het definitieve programma wordt tijdens het verkiezingscongres op 25 augustus vastgesteld.