Woningcorporatie helpt starters

De Brabantse woningcorporatie Thuisvester gaat starters op de woningmarkt helpen. Jongelui die een huis willen kopen maar bij de bank geen of een te lage hypotheek krijgen, ontvangen van Thuisvester een aanvullende lening. Vanaf 2013 is het zelfs zo dat strarters alleen nog maar lineaire hypotheken mogen afsluiten. /span>

Als de jongeren aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen ze via Thuisvester een lening afsluiten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, een fonds dat ook via de gemeente starterleningen verstrekt. De lening komt bovenop de hypotheek van de bank. Eén van de voorwaarden is dat de lening en de hypotheek samen niet hoger mogen uitvallen dan de prijs van de woning.

Thuisvester, aanbieder van zo’n 12.000 betaalbare woningen in de gemeenten Oosterhout, Rucphen en Zundert, hoopt met dit financiële steuntje in de rug van starters een bijdrage te leveren aan het weer vlot trekken van de stagnerende woningmarkt. Voorlopig worden de leningen alleen verstrekt voor starterwoningen in nieuwbouwprojecten.